Aktuality

DÝŇOBRANÍ 2020
20. 09. 2020
MŠ se i v letošním školním roce zapojila do každoročního projektu "Dýňobraní".  Letošní ročník se nesl v duchu "Zvířátek kolem nás". Výtvory dětí  si můžete prohlédnout u Domu Vína v Jablonci nad Niso... více
Kouzelník Reno
20. 09. 2020
Dne 24.9.2020 navštíví MŠ Kouzelník Reno, který dětem předvede svůj zábavný kouzelnický program. Představení se uskuteční v 8:30 hod., budova U Přehrady. Cena představení bude hrazena ze sponzorských ... více
26. 08. 2020
Dne 2.9.2020 se konají třídní schůzky v 16,30 v jednotlivých třídách.... více
všechny aktuality

Mateřská škola Hláska

Mateřská škola v Jablonci nad Nisou se nachází v Palackého ulici č. 37 a v odloučeném pracovišti U Přehrady 4 s bezbariérovým přístupem. Mateřská škola je určena dětem zdravým, dětem s vadami řeči, se sluchovými a zrakovými vadami, s autismem, dětem s tělesným postižením a kombinovanými vadami, které lze vřadit do speciálních tříd na základě doporučení školského poradenského zařízení.

více o naší školce

Mateřská škola Hláska

Děti jsou rozděleny do 6 tříd, z nichž 2 třídy jsou běžné pro děti bez postižení, 4 třídy jsou speciální, do kterých jsou děti zařazeny podle věku a stanovených diagnóz. Běžnou třídu navštěvují děti od 3 let, vzdělávací činnosti jsou doplněny o logopedickou prevenci. Speciální třídy navštěvují děti ve věku od 3 let.

více o naší školce