Aktuality

Sponzorský dar
06. 01. 2017
Sponzorský dar od firmy Stable.cz s.r.o. Firma Stable.cz. s.r.o. poskytla mateřské škole finanční dar na financování didaktických a edukačních pomůcek. Děkujeme... více
Vánoční vyrábění
23. 11. 2016
Vánoční vyrábění Zveme všechny na Vánoční vyrábění, které se koná 29.11.2016 od 15,30 do 17,30 na budově Palackého. Čeká Vás mnoho krásných výrobků a vánočních dobrot.... více
Šťastná země
07. 06. 2016
Výlet do Šťastné země Dne 23.6.2016 jedeme na výlet do Šťastné země do Radvánovic u Turnova. Příchod dětí do MŠ je do 7,30hod. Návrat je kolem 13 hod.... více
všechny aktuality

Speciální mateřská škola Hláska

Mateřská škola speciální v Jablonci nad Nisou se nachází v Palackého ulici č. 37 a v odloučeném pracovišti U Přehrady 4 s bezbariérovým přístupem. Mateřská škola je určena dětem zdravým, dětem s vadami řeči, se sluchovými a zrakovými vadami, s autismem, dětem s tělesným postižením a kombinovanými vadami, které lze vřadit do speciálních tříd.

více o naší školce

Speciální mateřská škola Hláska

Děti jsou rozděleny do 6 tříd, z nichž 1 třída je běžná pro děti bez postižení, 5 tříd je speciálních, do kterých jsou děti zařazeny podle věku a stanovených diagnóz. Běžnou třídu navštěvují děti od 3 let, vzdělávací činnosti jsou doplněny o logopedickou prevenci. Speciální třídy navštěvují děti ve věku od 3 let.

více o naší školce