Otevření MŠ

Zpět na seznam04. 05. 2020

Ředitelka Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

Mgr. Jana Brethová 

vydává v souladu s usnesením rady Města Jablonce nad Nisou ze dne 30. 4. 2020

 

ROZHODNUTÍ

o obnovení provozu Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o. s účinností od 11.5. 2020.

Formuláře: s nástupem dítěte je nutné předat čestné prohlášení, které si můžete stáhnout v sekci Pro rodiče - viz tabulka

Jablonec nad Nisou

Dne: 4. 5 .2020

Ředitelka školy

Mgr. Jana Brethová