Personální zajištění

 

Ředitelka :                    Mgr. Jana Brethová

Zástupce ředitelky :   Bc. Ivana Hrubošová

Učitelky :      

1. třída - Berušky        Mgr. Jana Brethová

                                         Bc. Pavlína Jíchová

                              Lenka Klozová – asistent pedagoga

               Šárka Glosová – asistent pedagoga

2. třída - Hvězdičky     Sandra Bursová            

                                         Adéla Řehořková      

3. třída - Sluníčka        Bc. Ivana Hrubošová

                                         Monika Blafková

                                         Petra Raemischová - asistent pedagoga

 4. třída - Rybičky        Alena Mohrová

        Šárka Dokulilová

        Zuzana Šupíková - asistent pedagoga                      

5. třída - Čmeláčci       Bc. Taťána Vochomůrka Srnová

        Bc. Ilona Solfronková

                              Lenka Voldánová - asistent pedagoga

                              Lenka Chládková - osobní asistent

6. třída - Korálky         Bc.Martina Hronová

                                         Jitka Anderlová

                  Bc. Milena Schäffelová

Školnice :                      Marcela Krykorková

        Lenka Sedláčková

Uklízečka :                    Jitka Rousková

Vedoucí stravování : Monika Blafková

Kuchařka :                    Romana Suchánková

Pomocná kuchařka :  Alena Ducháčková