Aktuality

25. 02. 2019
MŠ Hláska se představuje Zveme Vás na Den otevřených dveří v mateřské škole Hláska, který se koná 25.dubna 2019 od 16 ,30 do 17,30 h na obou budovách mateřské školy. Děti si vyzkouší aktivity reali... více
Velikonoční vyrábění
25. 02. 2019
Velikonoční vyrábění Zveme děti s rodiči z mateřské školy Hláska na tradiční "Velikonoční vyrábění". Dne 16. dubna 2019 Vás rádi uvítáme v budově U Přehrady od 15,30 do 17,30 h. S dětmi přivítáte j... více
Vánoční vyrábění
13. 11. 2018
Vánoční vyrábění Zveme všechny na Vánoční vyrábění, které se koná 27.11.2018 od 15,30 do 17,30 na budově Palackého. Čeká Vás mnoho krásných výrobků a vánočních dobrot.... více
všechny aktuality

Speciální mš Jablonec nad Nisou

Speciální mateřská škola Hláska

Mateřská škola speciální v Jablonci nad Nisou se nachází v Palackého ulici č. 37 a v odloučeném pracovišti U Přehrady 4 s bezbariérovým přístupem. Mateřská škola je určena dětem zdravým, dětem s vadami řeči, se sluchovými a zrakovými vadami, s autismem, dětem s tělesným postižením a kombinovanými vadami, které lze vřadit do speciálních tříd.

více o naší školce

Speciální mateřská škola Hláska

Děti jsou rozděleny do 6 tříd, z nichž 1 třída je běžná pro děti bez postižení, 5 tříd je speciálních, do kterých jsou děti zařazeny podle věku a stanovených diagnóz. Běžnou třídu navštěvují děti od 3 let, vzdělávací činnosti jsou doplněny o logopedickou prevenci. Speciální třídy navštěvují děti ve věku od 3 let.

více o naší školce