Pro rodiče

 

 

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání 

V úterý 11.2.2020 se vybírají hotovostní platby na měsíc ÚNOR stravné a úplata za vzdělávání  na budově Palackého od 12,05 - 12,15h. a od 15,10 - 16,15h.  

Je stanoven pouze jeden termín výběru. Pokud nebude zaplacena částka za stravné a úplatu za vzdělávání nebude dítě přijato do MŠ.