Pro rodiče

Třídní schůzky

Dne 4.9.2018 se konají od 16,30 h třídní schůzky všech rodičů na jednotlivých třídách v obou budovách.

 

Prázdninový provoz MŠ

Provoz od 2.7.2018 do 13.7.2018 je pouze na budově Palackého  6,30 - 16,30 h

MŠ UZAVŘENA od 16.7. do 17.8. 2018

Provoz od 20.8. do 31.8.2018 je pouze na budově U Přehrady  6,30 - 16,30 h

 

Seznam přijatých registračních čísel do speciálních tříd

Níže je uveřejněn seznam přijatých registračních čísel do speciálních tříd mateřské školy. U neuvedených registračních čísel nadále probíhá správní řízení, a to z důvodu chybějících dokumentů.

Seznam přijatých registračních čísel do běžných tříd

Níže je uveřejněn seznam přijatých registračních čísel do běžných tříd mateřské školy.

 

Prázdninový provoz 2018

Mateřská škola bude uzavřena od 16.7. do 17.8.2018. Informace k prázdninovému provozu najdete v příloze.

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání + vyrovnání hotovostních plateb za školní rok 2017/2018

 Dne 20.9.2018 se vybírají hotovostní platby na měsíc ZÁŘÍ stravné a úplata za vzdělávání v budově Palackého + vyrovnání hotovostních plateb za školní rok 2017/2018.

 od 12,05 - 12,20 h.

 od 15,10 - 16,30 h.

Je stanoven pouze jeden termín výběru. Pokud nebude zaplacena částka za stravné a úplatu za vzdělávání nebude dítě přijato.