Pro rodiče

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání 

V úterý 10.11.2020 se vybírají hotovostní platby (stravné a úplata za vzdělávání) Listopad 2020 - v jednotlivých třídách.

Je stanoven pouze jeden termín výběru. Pokud nedojde k zaplacení částky, nebude dítě přijato do MŠ.

Informace vám sdělí vedoucí ŠJ M. Blafková na tel: 777 402 527 po - pá 1145 - 1200hodin.

Třídní schůzky

Dne 2.9.2020 se konají třídní schůzky v 16,30 v jednotlivých třídách.

Provor MŠ o prázdninách

Provoz od 1.7.2020 do 17.7.2020 probíhá na budově Palackého  6,30 - 16 h

MŠ UZAVŘENA od 20.7. do 14.8. 2020

Provoz od 17.8. do 31.8.2020 probíhá na budově U Přehrady 6,30 - 16 h

Prázdninový provoz je pouze pro přihlášené děti pracujících rodičů