Pro rodiče

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání 

 Dne 21.2.2019 se vybírají hotovostní platby na měsíc ÚNOR stravné a úplata za vzdělávání v budově Palackého         od 12,05 - 12,20 h.

                                                                                                                                                                                                                  od 15,10 - 16,30 h.

  Je stanoven pouze jeden termín výběru. Pokud nebude zaplacena částka za stravné a úplatu za vzdělávání nebude dítě přijato.